Stemming Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)Verslag van de vergadering van 7 april 2020 (2019/2020 nr. 24)

Aanvang: 14.27 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (35414).


De voorzitter:

Voorts de stemming over het wetsvoorstel 35414 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2020).

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.