Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 7 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34.768)

-
34768 (gerelateerd aan 34767: Wet toetreding zorgaanbieders)

Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders

Inbreng voor het voorlopig verslag is via de mail geleverd door de fracties van VVD (Adriaansens), CDA (Prins), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Van der Voort), PvdA (Koole), SP (Gerkens) en ChristenUnie (Verkerk).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer