Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 7 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada (35.155)

-
35154

Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA)

De commissie besluit om de bijeenkomst op dinsdag 12 mei 2020 op te delen in vier blokken:

1) De Europese Commissie
2) Bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld
3) Deskundigen inzake juridische en verdrag-technische aspecten
4) Deskundigen inzake geschillenbeslechting (Investment Court System)

De commissie stelt voor elk blok een lijst met uit te nodigen deskundigen vast en verzoekt de griffie om de overeengekomen deskundigen te benaderen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk