Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 14 april 2020
1. 35252

Wet versterken positie mbo-studenten

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 21 april 2020 te houden.

2. 35289

Wijziging Wet educatie beroepsonderwijs inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt op 21 april 2020 geleverd.

3. Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister van OCW

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 maart 2020 inzake halfjaarlijks toezeggingenrappel (35300 VIII, H) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de in de brief genoemde toezeggingen besluit de commissie als volgt:

T02700: de toezegging staat nog open.
T02055: de deadline wordt naar 1 januari 2021 verplaatst.
T02419: de toezegging staat nog open.
T02421: de toezegging is voldaan.
T02622: de toezegging is voldaan.
T02623: de deadline wordt verplaatst naar 1 juli 2021.
T01763: de toezegging staat nog open.
T02067: de toezegging staat nog open.
T02420: de toezegging staat nog open.
T02723: de deadline wordt naar 1 januari 2021 verplaatst.
T02448: de deadline wordt naar 1 september 2020 verplaatst.

4. Toezegging T02497

Toezegging Laaggeletterdheid (34.775)

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 maart 2020 inzake laaggeletterdheid (35300, AJ) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02497 als voldaan.

5. 35399

EU-voorstel: Besluit van de Raad tot verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne (COM(2020)32)

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 maart 2020 inzake beantwoording vragen wetenschappelijke en technologische samenwerking met Oekraïne (35399, A) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman