Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 14 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het slavernijverleden (35.300 VI, Y)

- 35300 VI, AB

Brief van de minister van BZK met de appreciatie over Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over het slavernijverleden (35.300 VI, Y); Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

Het lid Nicolaï (PvdD) geeft aan zijn motie nog langer aan te willen houden naar aanleiding van de brief van de minister van BZK, d.d. 10 april 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren