Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (21.501-31)

- 21.501-31, V

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake verslag informele Raad WSBVC van 19 maart 2020; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De fractie van het CDA geeft te kennen enkele vragen te willen stellen n.a.v. de brief van de minister van SZW d.d. 30 maart 2020 (21.501-31, V). Een conceptbrief zal voorgelegd worden aan de commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren