Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 21 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu (29.383)

- Toezegging T02446 - Terugkerende evaluatie van onafhankelijke toetsing van milieueffectrapportages en over twee jaar een evaluatie van de effecten daarvan

Verslag nader schriftelijk overleg (34287 / 29383, M) + brief van 9 maart 2020 (34287/29383, N)

De commissie bespreekt de beide brieven van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, d.d. 9 maart 2020, via de e-mail en besluit de toezegging als openstaand te beschouwen en inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg op 12 mei 2020.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer