Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 21 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Schalk (SGP) c.s. over openheid en toegankelijkheid over de onderbouwing van stikstofrekenmodellen (35.347, M)

- Uitvoering motie Schalk c.s. over de toegankelijkheid van NDFF-data

Brief minister LNV van 17 april 2020 (35347, N)

De commissie besluit via de mail de brief van de minister van EZK voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit de commissie de status van de motie Schalk c.s. over openheid en toegankelijkheid over de onderbouwing van stikstofrekenmodellen (35.347, M) te wijzigen naar “uitgevoerd”.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer