Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 21 april 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Nederlandse deelname aan vredesmissies (29.521)

- 29521

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken betreffende de artikel 100-brief inzake de Nederlandse bijdrage ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio; Nederlandse deelname aan vredesmissies

De commissie besluit de brief van 16 maart 2020 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk