35.450

Voorjaarsnota 2020Deze Voorjaarsnota bevat een overzicht van de ontwikkelingen omtrent de uitgaven en ontvangsten van de gehele rijksbegroting 2020, en de daarmee samenhangende beleidsvoornemens van de regering.


Stand van zaken


Kerngegevens

ingediend

24 april 2020

titel

Voorjaarsnota 2020

schriftelijke voorbereiding


Documenten