Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 12 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC (35.451)

- Bijdrage van de Staat aan de continuïteit van Royal IHC

Brief van de minister van EZK en de staatssecretaris van Financi├źn van 1 mei 2020 (nog niet gepubliceerd)

De commissie besluit om de Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC (35451) af te wachten en deze brief bij de behandeling van dit wetsvoorstel te betrekken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer