Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 12 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tweede incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.430)

- 35.430 / 35.420, E

Brief van de minister en de staatssecretaris van SZW over de monitoring van de arbeidsmarkt en het beroep op het Noodpakket banen en economie; Noodpakket banen en economie

De commissie besluit de nog te registreren toezegging van de minister van SZW van 21 april 2020 om de Kamer een afschrift te doen toekomen van de brief aan de Tweede Kamer over de monitoring van de noodregelingen (Tozo en NOW) als voldaan aan te merken en de diverse brieven (35.430/35.420, E; 35.420, D en 35.420, E) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren