Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 12 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit (35.130 (R2119))

-
35130 (R2119)

Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit

De commissie neemt kennis van de nadere memorie van antwoord van de initiatiefnemers (35130, I) en de brief van de regering (35130, J) en stelt het eindverslag vast. De schriftelijke voorbereiding van dit initiatiefvoorstel is hiermee afgerond. De commissie stelt de Voorzitter voor het wetsvoorstel op 23 juni 2020 plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren