Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998))

-
33032 / 33514 (R1998) R , 33032 / 33514 (R1998), P en 33032 / 33514 (R1998), Q

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het rapport "Omgang tussen grootouders en kleinkinderen"; Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van twee onderzoeksrapporten naar aanleiding van het rapport van de Staatscommissie Herijking ouderschap; Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder

De commissie neemt de correspondentie inzake de herijking van het ouderschap voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren