Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 19 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Europees Semester 2020 (CXXXVIII)

-
CXXXVIII, D

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën en de minister van Economische Zaken en Klimaat inzake het Nationaal Hervormingsprogramma en het Stabiliteitsprogramma 2020; Europees Semester 2020

De commissie besluit het verslag van het schriftelijk overleg te betrekken bij het mondeling overleg op 16 juni 2020 met de minister van Financiën en de minister van Buitenlandse Zaken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren