Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 19 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota) (35.210 VI)

- 35210 VI

Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota)

De commissies brengen eindverslag uit en stellen voor het wetsvoorstel te agenderen voor een kort plenair debat. De griffie wordt verzocht om te bezien welke datum voor dit plenaire debat kan worden voorgesteld en de commissies dienovereenkomstig te informeren.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren