Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 19 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Backer (D66) c.s. over de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger (35.300 VI, T)

- Rondvraag

Het lid Backer (D66) heeft een concept voorbereid voor een voorlichtingsaanvraag aan de Raad van State over de kwaliteit van rechtsbescherming voor de individuele burger, naar aanleiding van zijn motie (EK 35300 VI, T). Het concept zal een dezer weken in de commissie besproken worden, tezamen met de terugblik op het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, d.d. 10 maart 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren