Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 26 mei 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Backer (D66) c.s. over de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger (35.300 VI, T)

- Nabespreking beleidsdebat staat van de rechtsstaat

De commissie besluit een enkele aanpassing te doen aan het conceptvoorlichtingsverzoek uit de Motie-Backer (D66) c.s. over de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger. Daarnaast is de commissie voornemens om over twee jaar opnieuw een beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat te voeren en deze dan tijdig en grondig voor te bereiden. Eventueel kan een beleidsdebat rondom nader te bepalen thema tussentijds voorgesteld worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren