Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 2 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Backer (D66) c.s. over de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger (35.300 VI, T)

- Concept voorlichtingsverzoek Raad van State inzake rechtsbescherming

De commissie besluit de conceptbrief vast te stellen en plenair af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren