Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 2 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Uitvoering EU-verordening energie-etikettering van energiegerelateerde producten (35.407)

- 35407

Uitvoering EU-verordening energie-etikettering van energiegerelateerde producten

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer