Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 9 juni 2020
1.
35263

Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging

De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 16 juni 2020.

2.
35249

Wet homologatie onderhands akkoord

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Adriaansens), PvdA (Recourt) en ChristenUnie (Bikker).

3.
34641

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), D66 (Dittrich), SP (Janssen) en PvdD (Nicolaï). De fracties van GroenLinks (Veldhoen) en PvdA (Recourt) leveren een gezamenlijke inbreng.

4.
35300 VI, AJ

voorlichtingsverzoek Raad van State inzake rechtsbescherming

De commissievoorzitter meldt dat het voorlichtingsverzoek ten behoeve van nadere afstemming van de plenaire agenda van heden, 9 juni 2020, is gehaald.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren