Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 9 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34.641)

-
34641

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), D66 (Dittrich), SP (Janssen) en PvdD (Nicolaï). De fracties van GroenLinks (Veldhoen) en PvdA (Recourt) leveren een gezamenlijke inbreng.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren