Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 9 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Backer (D66) c.s. over de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger (35.300 VI, T)

- 35300 VI, AJ

voorlichtingsverzoek Raad van State inzake rechtsbescherming

De commissievoorzitter meldt dat het voorlichtingsverzoek ten behoeve van nadere afstemming van de plenaire agenda van heden, 9 juni 2020, is gehaald.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren