Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 9 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC (35.451)

- 35451

Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van Forum voor Democratie (Van der Linden), GroenLinks (Vendrik), PvdA (Crone) en de Partij voor de Dieren (Koffeman).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer