Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 9 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Eerstelijnszorg (33.578)

-
Voortgang en afronding overheveling geneeskundige zorg voor specifieke patiƫntgroepen naar de Zvw

Brief van de minister voor MZS van 29 mei 2020 (33578, A)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer