Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 9 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada (35.155)

-
35154

Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA)

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van Ballekom), CDA (Oomen), GroenLinks (Karimi), D66 (Backer), PvdA (Koole), PVV (Faber), SP (Van Apeldoorn), ChristenUnie (Huizinga) en PvdD (Teunissen).

-
35155

Goedkeuring Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door geen van de fracties. Het wetsvoorstel zal nader worden geagendeerd ter bespreking van de verdere procedure, eventueel in samenhang met wetsvoorstel 35154.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk