Eerste Kamer verwerpt afschaffen fusietoets in het funderend onderwijsDinsdag 16 juni stemde de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs. De fracties van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, 50PLUS en SGP stemden voor, de fracties van FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, SP, PvdD, Fractie-Otten en OSF stemden tegen het wetsvoorstel. Daarmee is het wetsvoorstel door de Kamer verworpen. De Kamer stemde vervolgens over de motie-Ganzevoort c.s. voor een overlapeis voor de Waddeneilanden. De motie werd verworpen.

Minister Slob tijdens het debat op 9 juni 2020
Grotere versie foto

Veel fracties waaronder FVD, GroenLinks, PvdA, PVV, SP en Fractie-Otten toonden zich tijdens het debat op 9 juni jl. met minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media kritisch over het wetsvoorstel. Met name de rol van de medezeggenschapsraden van de scholen en de menselijke maat stonden centraal in de kritiek. Voorstanders zoals VVD, D66 en ChristenUnie wezen juist op het voordeel dat het afschaffen van de fusietoets met zich meebrengt, namelijk minder bureaucratie. Zij zijn voorstander van het decentraliseren van de controle op voorgenomen fusies door de verantwoordelijkheid bij de lokale overheden te leggen, in plaats van bij de rijksoverheid.

Tijdens het debat zei minister Slob dat de medezeggenschapsraad in 'poll position' komt. Dat is uiteindelijk het orgaan dat bepaalt.' Als zij tegen zijn dan gaat de fusie niet door, aldus de minister. Volgens Slob is hij op allerlei manieren bezig om kleine scholen overeind te houden, maar als het niet anders kan gaan ze op in een grotere scholengroep. De onderwijsinspectie heeft daarnaast een grotere verantwoordelijkheid gekregen, met name ook vanwege de schaalvergroting. "We kiezen er heel bewust voor om de afwegingen die gemaakt moeten worden ook lokaal te laten plaatsvinden," aldus Slob.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Minister Slob tijdens het debat op 9 juni 2020
Afbeelding 1 - Minister Slob tijdens het debat op 9 juni 2020