Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 16 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tweede incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35.430)

- 35.430 / 35.420, F

Brief van de minister en de staatssecretaris van SZW over de monitoring van de arbeidsmarkt en het beroep op de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo); Noodpakket banen en economie

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren