Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 16 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Evaluatie Staatsbosbeheer (29.659)

- Jaarstukken Staatsbosbeheer 2019

Brief van de minister van LNV van 5 juni 2020 (29 659, A)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV (29650, A) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer