Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 23 juni 2020
1. 35422

Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fracties van de PvdA (Recourt) en ChristenUnie (Ester). De leden van de GroenLinks-fractie (Ganzevoort) sluiten zich aan bij de vragen van de PvdA. De commissie streeft zo mogelijk naar plenaire afhandeling van dit wetsvoorstel voor het zomerreces.

2. Nabespreking digitaal Interparlementair Koninkrijksoverleg d.d. 10 en 11 juni 2020

De commissie blikt terug op het verloop van het digitale Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) van 10 en 11 juni 2020. De commissie zal haar bevindingen inbrengen in het gezamenlijke overleg met de zustercommissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman