Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 23 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC (35.451)

- 35451

Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC

De commissie besluit heden inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag en verzoekt de regering de nadere memorie van antwoord uiterlijk op vrijdag 26 juni 2020 aan de Kamer te doen toekomen. De fractie van Forum voor Democratie (Frentrop) levert inbreng voor nader voorlopig verslag.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer