Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 23 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Veldhoen (GroenLinks) c.s. over de onafhankelijke financiering van de rechtspraak (35.300 VI, U)

- Rondvraag

De commissievoorzitter meldt dat tijdens de gezamenlijke vergadering van de commissies VWS, J&V en BiZa/AZ van hedenmiddag over (nood)maatregelen COVID-19 is besloten om de ministers van VWS, J&V en BZK uit te nodigen voor een mondeling overleg op 7 juli 2020. Op 30 juni 2020 zullen de commissies nader spreken over de behandeling van dit onderwerp.

Het lid Veldhoen (GroenLinks) verzoekt de griffie navraag te doen bij de Algemene Rekenkamer naar de status van de uitvoering van de motie-Veldhoen c.s. over de onafhankelijke financiering van de rechtspraak (35300 VI, U).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren