Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 30 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC (35.451)

- 35451

Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 7 juli 2020, gezamenlijk met de Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie (35438).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer