Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 30 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (34.036)

- 35074, S en 35074, T

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financien - Fiscaliteit en Belastingdienst over de voortgang van de uitwerking van maatregelen op het gebied van ‘werken als zelfstandige’; Wet arbeidsmarkt in balans; Brief van de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën over de voortgang van de uitwerking van maatregelen op het gebied van ‘werken als zelfstandige’; Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

De commissie besluit de vierde en vijfde voortgangsbrief over de uitwerking van maatregelen op het gebied van werken als zelfstandige (35074, S en 35074, T) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren