Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 30 juni 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Backer (D66) c.s. over de kwaliteit van de rechtsbescherming voor de individuele burger (35.300 VI, T)

- 35300 VI, AJ

voorlichtingsverzoek Raad van State inzake rechtsbescherming

De commissie besluit een gewijzigde conceptbrief vast te stellen en stelt voor deze plenair af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren