Stemming Wijziging van de EmbryowetVerslag van de vergadering van 30 juni 2020 (2019/2020 nr. 34)

Aanvang: 13.39 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wijziging van de Embryowet

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo's ten behoeve van kwaliteitsbewaking (35173).


De voorzitter:

We gaan verder met de stemmingen. Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel 35173, Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo's ten behoeve van kwaliteitsbewaking.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


De heer Van Pareren.


De heer Van Pareren (FvD):

Dank u voorzitter. Wij begrijpen de kern van de wet. Toch vrezen wij een glijdende schaal waarop deze wet zich beweegt. Een ethisch dilemma voor onze partij. Door ook embryoselectie toe te staan bij ziektes waarvan het ontstaan geen zekerheid heeft, onbegrepen is, opent dat de deur naar allerlei problemen. Dit kan ook een precedentwerking geven en daarom besluiten wij deze wet niet te steunen.

De voorzitter:

Dank u wel meneer Van Pareren. Nog andere stemverklaringen? De heer Van Dijk.


De heer Van Dijk (SGP):

Voorzitter. De SGP is huiverig voor een samenleving waarin pril menselijk leven mag worden gedood om bepaalde aandoeningen te voorkomen en uit te sluiten. Het betreden van dit spoor is als een roltrap: het wordt steeds moeilijker om te stoppen. Wie bepaalt hoever de selectie aan de poort van het leven mag gaan? Als mensen vergrijpen wij ons zomaar aan de macht die is voorbehouden aan onze Schepper en daarom stemt de SGP tegen dit wetsvoorstel.

De voorzitter:

Dank u wel meneer Van Dijk. Nog andere stemverklaringen? Dat is niet het geval. We stemmen over het wetsvoorstel bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, Fractie-Otten, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PVV, de PvdD en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP en FvD ertegen, zodat het is aangenomen.