Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 3 juli 2020
1.
35476

Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi), D66 (Stienen), PvdA (Vos), SP (Kox) en ChristenUnie (Huizinga-Heringa).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren