Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2020 inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC (35.451)

- 35449

Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk op 7 juli 2020.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer