Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 (voorjaarsnota) (35.450 XVI)

-
35450 XVI

Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 (voorjaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk op 7 juli 2020.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer