Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet inburgering 2021 (35.483)

- 35483

Wet inburgering 20..

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 22 september 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren