Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Gelijkschakeling titulatuur (33.519) (T01763)

- Toezeggingen T01763 en T02420

Toezegging Gelijkschakeling titulatuur (33.519); Toezegging In een onderzoek (in 2020) bezien of er zich problemen hebben voorgedaan met de titel van lector en de positionering van hoge scholen in de internationale omgeving (34.412)

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 juni 2020 inzake internationale herkenbaarheid van benamingen en titulatuur in het hbo (33519 / 34412, N) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezeggingen T01763 en T02420 worden als voldaan aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman