Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650)

- Toezegging T02700

Toezegging Onnodige geslachtsregistratie (34.650)

Naar aanleiding van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juli 2020 inzake voortgang aanpak onnodige sekseregistratie (34650, I) besluit de commissie op 8 september 2020 gelegenheid voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg te geven. Toezegging T02700 wordt als voldaan aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman