Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Bijgewerkte reactie op voorstellen staatscommissie (34.430) (T02838)

- Moties en toezeggingen Staatscommissie parlementair stelsel

Staatscommissie Parlementair Stelsel

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 juli 2020 inzake stand van zaken uitvoering kabinetsstandpunt hervorming parlementair stelsel besluit de commissie in september 2020 een mondeling overleg met de minister te plannen. Ten aanzien van de geagendeerde moties en toezeggingen besluit zij als volgt:

motie-Vos (34430, R): de motie is uitgevoerd;
motie-Lintmeijer (34854, N): de motie is niet uitgevoerd.

T02626: de toezegging is voldaan;
T02627: de toezegging is voldaan;
T02835: de toezegging staat nog open;
T02836: de toezegging is voldaan;
T02838: de toezegging is voldaan;
T02839: de toezegging staat nog open;
T02840: de toezegging staat nog open;
T02841: de toezegging staat nog open.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman