Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 7 juli 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota) (35.210 VI)

- 35210 VI, J

Brief van de staatssecretaris van J&V over mogelijke juridische belemmeringen bij intrekken verblijfsvergunning; Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota)

De commissies besluiten n.a.v. de brief van de staatssecretaris van J&V van 1 juli 2020 op 8 september 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. De toezegging wordt als voldaan beschouwd.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren