Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 8 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650)

- 34650

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake voortgang aanpak onnodige sekseregistratie wordt geleverd door de fracties van D66 (Van der Voort) en SGP (Schalk).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman