Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 8 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Belastingplan 2020 (35.302)

-
35 026 / 35 302, S

Brief van de staatssecretarissen van Financiën over een doenvermogentoets in fiscale wet- en regelgeving startend met het pakket Belastingplan 2021; Belastingplan 2019

De commissie besluit de motie en de toezegging als openstaand te beschouwen. Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de PvdA-fractie (Sent). Deze inbreng zal op 22 september 2020 in de commissie worden besproken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren