Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 8 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E170032 - Voorstellen van de Europese Commissie om het Schengengebied te handhaven en te versterken

- 32317, LI en LG

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda videoconferentie informele JBZ-raad van 6-7 juli 2020; Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake het verslag van de informele JBZ-raad van 6-7 juli 2020; JBZ-Raad

De commissies besluiten de geannoteerde agenda en het verslag van de informele JBZ-Raad van 6 en 7 juli 2020 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren