Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 8 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota) (35.210 VI)

- 35210 VI, J

Brief van de staatssecretaris van J&V over mogelijke juridische belemmeringen bij intrekken verblijfsvergunning; Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de FVD-fractie (Nanninga) en de PVV-fractie (Van Hattem).


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren