Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 8 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650)

- Transgenderzorg

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 26 juni 2020 (31016 / 34640, E)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van SP (Gerkens) en SGP (Van Dijk),


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer