Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 8 september 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Veldhoen (GroenLinks) c.s. over de onafhankelijke financiering van de rechtspraak (35.300 VI, U)

- 35.300 VI EK, U

Motie-Veldhoen (GroenLinks) c.s. over de onafhankelijke financiering van de rechtspraak; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

De commissie besluit dat de leden Veldhoen (GroenLinks), Backer (D66), Bikker (ChristenUnie) en Baay-Timmerman (50PLUS) in gesprek gaan met de Algemene Rekenkamer over verdere uitvoering van de motie-Veldhoen c.s.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren